Jansenism

Jansenism, strängt augustinsk åskådning inom den romersk-katolska kyrkan (huvudsakligen under 1600-talet), med Cornelis Jansens bok Augustinus som teologisk grund. Sitt tidigaste fäste hade rörelsen i Leuven i Spanska Nederländerna. Enligt jansenismen är människan helt fallen i synd och utan hopp om frälsning. Räddad blir enbart den som Gud fritt väljer att ge sin nåd (predestinationslära). I Frankrike fick jansenismen ett starkt fäste i klostret Port-Royal (nära Paris), där den utvecklades av Antoine Arnauld och påverkade Pascal. Den jansenistiska fromheten utmärkte sig för en rigorös stränghet, som stod i bjärt kontrast till jesuiternas mera toleranta själavårdspraxis.

Jansenismen mötte tidigt kyrkligt motstånd. Den fördömdes 1642 av påven Urban VIII och 1653 av Innocentius X. I början av 1700-talet följde en ny kris. Clemens XI fördömde en rad jansenistiska teser 1705 och 1713; Ludvig XIV förvisade Arnauld och lät riva ned Port-Royal. Konflikten gav i Nederländerna upphov till en kyrklig schism,

Kategori: 

Lägg till ny kommentar