Josefinism

Josefinism, Maria Teresias och sonen Josef II:s strävanden under 1700-talet att lägga den romersk-katolska kyrkan i det habsburgska riket under statlig förvaltning. Josefinismen innefattade reformer i upplysningstidens nyttoinriktade anda; bl.a. upphävdes mer än 800 kloster.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar