Kardecism

Kardecism (efter Allan Kardec, pseudonym för Denizard Léon Hippolyte Rivail, 1804–69), spiritistisk riktning av franskt ursprung. Den erbjuder en genom medier förmedlad världsåskådning, där reinkarnationen intar en viktig plats. Kardecismen har i dag flera miljoner anhängare i Brasilien.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar