Kemotropism

Kemotropism (nylat. chemotropi'smus, av kemo- och grek. trope 'vändning', 'förändring'), rörelse som startas hos en- och flercelliga organismer av en kemisk substans i omgivningen. Organismen orienterar sig mot högre eller lägre koncentration (positiv resp. negativ kemotropism). Kemotropism är allmän hos växter; så styrs t.ex. pollenslangars och svamphyfers växt samt tentakler hos insektsätande sileshår kemotropiskt. Receptorsystemet för kemotropism är till stor del okänt; själva rörelsen orsakas av att tillväxten påverkas av substansen och blir olika i olika delar av det växande organet.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar