Kimbanguism

Kimbanguism [kimbaNgu-], kimbangism, svart kristen rörelse i Centralafrika som hävdar att Gud kallat Simon Kimbangu (1889–1951) till sin profet (på det lokala språket betyder ordet kimbangu eg. 'en som uppenbarar den dolda sanningen'). Kimbangu påbörjade sin bana 1921. Tre år tidigare hade han sin första Jesusvision, i N'Kamba (i nuv. Demokratiska republiken Kongo). Orten, som kallas Nya Jerusalem, är administrativt högkvarter och, sedan ett Kimbangumausoleum uppförts 1960, ett viktigt vallfärdsmål. Kolonialmyndigheterna fruktade denna svarta rörelse, som de uppfattade som revolutionär. Kimbangu dömdes 1921 till döden; domen omvandlades till livstids fängelse. Tusentals anhängare fängslades eller deporterades, men rörelsen spred sig över hela Centralafrika. Tidigt uppstod kiliastiska nationalistgrupper i rörelsens periferi, som hyllade Kimbangu som en Messias. För att distansera sig från messianska anspråk grundade moderata kimbanguister 1956 den oberoende svarta kyrkan Église de Jésus Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu (EJCSK). Kyrkan legaliserades vintern 1959 och blev tio år senare, som Kongos största kyrka efter den romersk-katolska, invald som medlem i Kyrkornas Världsråd. Antalet medlemmar kan uppskattas till ca 3 miljoner (1997) i Kongo och dess grannstater. Kimbanguismen finns också företrädd i London, där den omfattas av flera hundra flyktingar från Kongo.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar