Kreatianism

Kreatianism (ytterst till lat. cre'o 'skapa', 'frambringa'), den dominerande kristna uppfattningen att varje människas själ är omedelbart skapad av Gud. Motstridiga åskådningar är att själen liksom kroppen kommer från föräldrarna (traducianism) eller att den har preexistens i en annan värld.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar