Kreationism

Kreationism (av lat. crea'tio, av cre'o 'skapa', 'frambringa'), föreställningen att världen skapades i enlighet med berättelsen i Första Mosebok, dvs. på sex dagar vid en bestämd historisk tidpunkt, oftast beräknad till ca 4 000 år f.Kr. Termen används främst om moderna idérörelser som omfattar kreationismen i opposition mot Darwin och den moderna evolutionismen. Det är främst s.k. fundamentalistiska trossamfund och partier – både kristna och judiska – som hävdat kreationismen och som krävt och kräver att den i skolundervisningen skall likställas med darwinismen eller ersätta denna.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar