Kryptorkism

Kryptorkism (nylat. cryptorchi'smus, av krypto- och grek. o'rchis 'testikel'), tillstånd då den ena eller båda testiklarna vid födelsen inte vandrat ned i pungen utan ligger kvar i bukhålan eller ljumskkanalen. För att kunna producera livsdugliga spermier måste testikeln ha en temperatur som är ca 1,5–2 °C lägre än den i bukhålan. Dubbelsidig kryptorkism medför sterilitet, medan testiklarnas hormonproduktion i regel är normal. Vid kryptorkism finns risk för utveckling av cancer i testikeln. Tillståndet bör behandlas tidigt, gärna före 2 års ålder, eftersom testikeln annars blir permanent skadad. I vissa fall kan man ha hjälp av hormonbehandling, men i regel måste kryptorkism opereras. Hos djur föreligger ärftlig disposition för kryptorkism, varför djur med ensidig kryptorkism inte bör användas i avel. Vid dubbelsidig kryptorkism är djuret sterilt men kan ha kvar könsdriften. Hos svin är kryptorkism en vanlig defekt. Grisarna kan då inte kastreras på vanligt sätt utan måste opereras av veterinär för att kunna slaktas som kastrater.

Lägg till ny kommentar