Latitudinarism

Latitudinarism, odogmatisk och ibland rationalistisk riktning inom Church of England från 1600-talets mitt, en föregångare till 1800-talets Broad Church. Dess främste företrädare var John Tillotson (1630–94), ärkebiskop av Canterbury.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar