Martinism

Martinism, fransk ockult riktning, uppkallad efter sina grundare Martinèz de Pasqually (1727–74) och Louis-Claude de Saint-Martin (1743–1803). Martinismens läror om naturens besjälning och om själens flykt till en högre värld anses ha påverkat svensk romantik, särskilt Stagnelius.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar