Mazdaism

Mazdaism [mas-] (av avestiska mazda 'vis'), samlingsbenämning på iransk religion före, under och efter Zarathustra.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar