Mitraism

Mitraism, antik mysteriekult.

Mithrasmysterierna, antik mysteriekult organiserad i logeliknande grupper och vida utbredd i det romerska riket under 100–300-talen e.Kr. Medlemmarna, alla män, var till stor del militärer. Kultguden Mithras anses allmänt vara identisk med den persiske Mithra, men sambandet är oklart. Mycket få mithraistiska texter finns bevarade, och vår kunskap bygger nästan helt på det rikliga men svårtolkade bildmaterialet. Som framgår av detta uppträder den unge guden Mithras i persisk dräkt, han föds ur en klippa och är associerad med solguden. Hans viktigaste bragd är att döda en tjur, ur vars svans sädesax springer fram.

Kultlokalen (mithreum) var, att döma av bevarade mithreer i bl.a. Rom, Ostia och längs Rhen- och Donaugränsen, alltid av samma grundtyp. Enligt en uppgift hos Justinus Martyren skall bröd och vatten ha brukats rituellt.

Medlemmar invigdes successivt i sju grader: korp, brudgum, soldat, lejon, perser, sollöpare och fader; den sistnämnde var den lokala gruppens ledare. M:s utformning är i stort sett okänd: påståendena att tjuroffer och blodsdop (taurobolium) förekommit (som i Kybele- och Attiskulten) är med säkerhet oriktiga. Fastän M. gynnades av flera kejsare var de alltid begränsade till vissa yrkesgrupper och utgjorde aldrig någon allvarlig konkurrent till kristendomen. Under 380-talet försvann de slutgiltigt. De många olösta problemen har gjort M. till föremål för omfattande internationell forskning. Under senare tid har symbolikens astrologiska karaktär särskilt betonats.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.