Modalism

Modalism (av modus), riktning i den tidiga kyrkans diskussion av treenigheten som hävdade att Fadern, Sonen och Anden inte kan uppfattas som tre personer utan som tre uppenbarelsesätt (lat. modi) för den ende Guden. Hit hör Sabellius, som undervisade i Rom från ca 215. I den segrande teologin avvisades modalismen.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar