Monotheletism

Monotheletism (av mono- och grek. thel\sis 'vilja'), teologisk riktning under 600-talet. Diskussionen om huruvida Kristus hade en vilja (en mänsklig) eller två (en gudomlig och en mänsklig) följde på den i Chalcedon år 451 fastställda läran om Kristi två naturer. Monotheletismen var ett försök att överbrygga motsättningen mellan Chalcedons förespråkare och dess motståndare (monofysiterna); den väckte dock starkt motstånd, eftersom den tycktes ifrågasätta Kristi självständighet som människa och göra honom till ett Guds viljelösa redskap. Å andra sidan tycktes talet om två viljor (dyotheletism) hota läran om Kristi enhet. Parallellt med detta gick den monergetiska tvisten om huruvida Kristus verkade med en eller två energier. Först på tredje kyrkomötet i Konstantinopel 680–681 fälldes ett avgörande, då konciliet uttalade sig för att det finns två viljor och två energier i Kristus.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.