Montanism

Montanism (efter Montanus), kristen väckelserörelse i slutet av andra århundradet. Den uppstod i Frygien och leddes av profeten Montanus och de båda profetissorna Prisca och Maximilla. Montanismen hade likheter med nutidens karismatiska rörelser (tungomålstal, profetia och helbrägdagörelse, stränga moraliska och asketiska föreskrifter). Man förkunnade att Kristi återkomst var nära förestående och att alla troende skulle samlas till Pepuza i Frygien. Rörelsen spred sig till Afrika, där Tertullianus anslöt sig till den. Montanismen framkallade en antikarismatisk reaktion inom kyrkan, och den ebbade ut under det följande århundradet.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar