Morfinism

Ett starkt beroende av morfin; missbruk av morfin.

Lägg till ny kommentar