Mysticism

Mysticism, sammanfattande benämning på åskådningar som ser tillvaron som ett mysterium, vilket kan fattas endast med känsla och intuition. Ordet ska inte förväxlas med mystik.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar