Narcissism

Narcissism (ty. Narzissismus), psykoanalytiskt begrepp, härlett från myten om den av självkärlek besatte Narkissos. Narcissism beskriver hur självet tidigt i utvecklingen normalt laddas med libido (kärleksdrift). Freud kallade detta primär narcissism (motsvarande spegelstadiet hos Lacan). Sedermera förmår barnet också ladda de inre bilderna av andra med libido och uppnår normalt en balans mellan narcissistisk libido och objektlibido. Individer med narcissistisk personlighet utvecklar brister i regleringen av libido så att det egna självet ständigt behöver förstärkas och rent av förhärligas. Därvid kan ett (falskt) grandiost själv utvecklas, vilket dominerar individen, som kommer att orientera sig i tillvaron med idealisering av dem som speglar självet och förakt för andra. Ett exempel på narcissistiskt förhållningssätt är när ett dåligt studieresultat inte resulterar i ökade ansträngningar utan i kritik mot lärare, läroböcker och skola, som utsätts för förakt. En narcissistisk person är ytterst kritikkänslig, vilket gör att en vän som uttrycker kritik plötsligt betraktas som en fiende. Sådana narcissistiska karaktärsdrag är vanliga och kan i olika grad vara utarmande för personligheten. En person med narcissistisk störning söker i regel hjälp först när det narcissistiska försvaret sviktar, och tomhetskänslor och depression ger sig till känna. Inom psykoanalysen har man under de senaste tjugo åren allt mer intresserat sig för narcissismens problem. – Termen narcissism används också mer allmänt om en självbespeglande livsstil med egoism och förakt för andra, hänsynslöshet och ytlighet.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.