Neoricardianism

Neoricardianism, sraffiansk ekonomi, term som myntades på 1970-talet för att beskriva arbeten inom ekonomisk teori som utfördes i samma anda som Piero Sraffas bok "Production of Commodities by Means of Commodities" från 1960. Neoricardianerna står för fundamental kritik av å ena sidan neoklassisk värde- och kapitalteori och å andra sidan marxistisk värde- och fördelningsteori. Sraffa var starkt influerad av David Ricardo, vars samlade skrifter han utgav, och försökte lösa dennes problem med att finna en värdemätare som är oberoende av inkomstfördelningen. Nationalekonomer som har uppfattats som neoricardianer är bl.a. Luigi Pasinetti, Pierangelo Garegnani (f. 1930) och Ian Steedman.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar