Nomism

Nomism (från grekiskans νομος ’lag’) är en etisk åskådning som menar att det sedliga (moraliska) livet ska utgå från lagen.

De mest typiska representanterna för denna ståndpunkt är den senare judendomen med fariseismen och den romerska kyrkan framför allt inom jesuitorden.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar