Nonkonformism

Nonkonformism, medvetet avvikande från gällande sociala normer, motsatsen till konformism. I kyrkohistorien: beteendet inom protestantiska kyrkogrupper i England under 1600-talet att vägra inordna sig under den etablerade anglikanska kyrkan.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar