Nyevangelism

Nyevangelism, fromhetsriktning inom 1800-talets svenska folkväckelse, organiserad 1856 i Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS). Främste upphovsman var Carl Olof Rosenius. EFS splittrades 1878, då Svenska Missionsförbundet bildades; nyevangelismen fick därmed en frikyrklig förgrening. Även den övriga frikyrkorörelsen blev påverkad. Guds förlåtande kärlek och människans syndfullhet och behov av frälsning betonades.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar