Nyfascism

Nyfascism, även neofascism, samlingsbenämning på högerextremistiska rörelser och partier som i fråga om program, symboler och aktionsformer anknyter till fascismen och nazismen. Utmärkande drag är invandrarfientlighet och förnekande eller bortförklaring av nazistiska grymheter ("Auschwitz-lögnen"). Bland sådana grupperingar kan nämnas MSI i Italien, republikanerna i Tyskland, Front National i Frankrike, Nordiska rikspartiet i Sverige.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar