Nyprotestantism

Nyprotestantism, de former av protestantisk teologi som har präglats av upplysningen och medvetet anknyter till moderna tankeformer och till nutida vetenskap. Benämningen präglades av Ernst Troeltsch (i "Protestantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit", 1906). Förnuftets auktoritet och den egna erfarenheten bestämmer tolkningen av Bibeln och trosläran. 1700-talets neologi, Schleiermachers religionsteori och olika former av liberal teologi är representativa. Nyprotestantismen har fått kritik från väckelserörelserna under 1800-talet och den restaurativa teologin (som anknöt till äldre tradition), liksom konservativa och konfessionellt profilerade riktningar i nutiden. Den dialektiska teologin såg nyprotestantismen som uttryck för en teologisk förfallsperiod. Till de omstridda elementen hör nyprotestantismens absolutifiering av vetenskapen och av evolutionstanken. Dess omtolkning av den reformatoriska teologin har ifrågasatts av den nutida lutherforskningen.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.