Nypytagoreism

Nypytagoreism, inflytelserik filosofisk riktning under århundradena närmast efter Kristi födelse. Nypytagoreism innebar en renässans och radikalisering för den klassiska pytagoreismens livsstil, som i hög grad avvek från gemene mans i både yttre och inre avseende. Till nypytagoreismen var knuten en religiös-mystisk kult kring guden Apollon, såsom han uppfattades i skolans metafysiska, av talsymbolik präglade spekulationer. De gamla pytagoreiska lärorna påbyggdes och modifierades under intryck av senare grekisk filosofi och orientaliska idéer. Bruk av narkotika ingick i kulten. Till riktningens representanter hörde Apollonios från Tyana.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.