Nypytagoreism

Nypytagoreism, inflytelserik filosofisk riktning under århundradena närmast efter Kristi födelse. Nypytagoreism innebar en renässans och radikalisering för den klassiska pytagoreismens livsstil, som i hög grad avvek från gemene mans i både yttre och inre avseende. Till nypytagoreismen var knuten en religiös-mystisk kult kring guden Apollon, såsom han uppfattades i skolans metafysiska, av talsymbolik präglade spekulationer. De gamla pytagoreiska lärorna påbyggdes och modifierades under intryck av senare grekisk filosofi och orientaliska idéer. Bruk av narkotika ingick i kulten. Till riktningens representanter hörde Apollonios från Tyana.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar