Ockasionalism

Ockasionalism (av lat. occasio 'gynnsamt tillfälle', 'möjlighet', av occido 'falla ned', 'gå ned'), teori i 1600-talets filosofi, avsedd att ge ett svar på det av Descartes formulerade kropp–själ-problemet. Problemet gällde på vad sätt den andliga själen skulle kunna tänkas påverka den materiella kroppen eller vice versa. Det löstes av ockasionalisterna (främst Geulincx och Malebranche) genom antagandet att ingen direkt påverkan sker mellan själ och kropp, men att rörelser i själen ger Gud "tillfälle" (occasio) att initiera rörelser hos kroppen och vice versa.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar