Panbabylonism

Panbabylonism, forskarriktning i början av 1900-talet som i samband med arkeologiska fynd i Främre Orienten uppfattade den sumerisk–babylonisk–assyriska kulturen som källan till all andlig odling, även de bibliska religionerna. Hit hör Alfred Jeremias (1864–1934), som genom sin "Handbuch der altorientalischen Geisteskultur" (1–2, 1913) utövade inflytande bl.a. på Uppsalaskolan.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar