Panteism

panteism, teologisk doktrin enligt vilken Gud och världen är ett och detsamma. Termen präglades på 1700-talet, men uppfattningen är uråldrig och spridd inom ett flertal religiösa traditioner. Den förknippas i västerlandet bl.a. med Johannes Scotus Erigena och Spinoza.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar