Perfektionism

Perfektionism, överdriven noggrannhet med arbete, hygien, kläder m.m. Perfektionism kan ses som uttryck för ett strängt samvete och ingår bland de obsessiv-kompulsiva personlighetsdragen.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar