Presbyterianism

Presbyterianism (av presbyterium), synodalförfattning, kyrkoförfattning som praktiseras av reformerta kyrkor i engelskspråkiga delar av världen, där de kallas presbyterianska kyrkor. Utmärkande är att ledarskapet utövas av en grupp pastorer och lekmän, kallade presbyterer (äldste). Denna typ av kyrkoordning utformades ursprungligen av Calvin i Genève.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar