Provinsialism

Provinsialism, ord eller uttryck som är typiskt för en dialekt eller ett regionalt språk, särskilt när uttrycket förekommer i ett för övrigt riksspråkligt sammanhang. Bruket att i de enspråkiga riksspråksordböckerna redovisa ett urval provinsialismer har lång tradition inom svensk lexikografi. I Svenska Akademiens ordlista (1986) finns ca 500 ord som utmärkts som provinsialismer. Utan regional precisering upptas bl.a. batting 'pojke', gnöl 'klagande', gorr 'sörja', kröson 'lingon', oknytt 'spökeri', stura 'tjura'; som gotländsk provinsialism upptas sork 'pojke', som sydsvensk bl.a. alika 'kaja' och som norrländska upplega 'snö på träd' och nuvig 'hornlös'.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar