Ramism

Benämning på idéer och teman som formulerades av Pierre de la Ramée. Ramismen vann under decennierna runt 1600 spridning i protestantiska delar av Nordeuropa, inkl. England och Skottland. Den var ett pedagogiskt alternativ till aristotelismen och anammades dels av politiker som ville anpassa universiteten mer efter världsliga behov än efter kyrkliga, dels av teologer som ville hålla teologin ren från den hedniske Aristoteles inflytande. I Sverige var Johan Skytte en representant för det förra intresset, medan Laurentius Paulinus Gothus företrädde det senare.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar