Reduktionism

Reduktionism är åsikten att en viss vetenskaplig teori kan översättas till, eller härledas från en annan, mer fundamental, teori. Ett exempel är reduktionen av de termodynamiska lagar som beskriver förhållandet mellan temperatur och tryck i gaser till den kinetiska gasteorin som beskriver gasmolekylernas rörelser. Reduktionism bygger på antagandet att fenomen på en viss nivå utgörs av fenomen på en mer fundamental nivå. Temperaturen hos en gas identifieras t.ex. med den genomsnittliga rörelseenergin hos gasens molekyler. I analogi härmed har det hävdats att sociala fenomen kan reduceras till psykologiska, psykiska fenomen till fysiologiska processer i hjärnan, biologi till kemi osv.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.