Russellianism

Russellianism (efter den amerikanske förkunnaren Charles Taze Russell, 1852–1916), till 1931 benämning på den lära som företräds av Bibel- och Traktatsällskapet Vakttornet. Sedan 1931 kallar sig russellianerna Jehovas vittnen; russellianismen betecknar nu närmast Russells ursprungliga budskap i "Studies in the Scriptures" ("Studier i Skriften"), vilket präglades av starka kiliastiska förväntningar knutna till året 1914.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar