Saturnism

Saturnism (efter planeten Saturnus, som för alkemisterna symboliserade blyet) är gammal benämning på blyförgiftning.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar