Strabism

Strabism, detsamma som skelning och är en felställning av ett öga. Skelning kan ha många anledningar, t.ex. brytningsfel eller svaghet i en ögonmuskel. Ofta är skelning ärftlig. Man skiljer mellan utåtskelning, inåtskelning och, ovanligare, skelning i höjdled. En vanlig anledning till skelning som uppkommer vid 2–4 års ålder är översynthet. Det skelande ögat riskerar att få en synnedsättning (amblyopia ex anopsia). För att påvisa skelning och förebygga synnedsättning är det viktigt att man tidigt undersöker ögonen och synen hos barn. Behandlingen består bl.a. av glasögon. Vid t.ex. översynthet och inåtskelning minskar glaskorrektionen ögats ackommodation och därmed konvergensen, vilket gör att skelningen minskar. Ett skelande öga som utvecklat synnedsättning tränas genom att det icke skelande ögat periodvis täcks för med en lapp. Ibland, framför allt vid höggradig skelningsvinkel, krävs operation. Vid denna flyttas eller förkortas ögonmusklerna så att ögonaxlarna blir parallella.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar