Supranaturalism

Uppfattningen att det finns en högre verklighet som står över den för sinnena givna naturen, i teologin ofta förenad med en lära om uppenbarelsens nödvändighet och om uppenbarelsekunskapens åtskillnad från den naturligt givna kunskapen.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar