Termoperiodism

Termoperiodism, reglering av biologiska förlopp genom periodisk växling mellan en högre och en lägre temperatur, i naturen knuten till dygnets dag–nattvariationer eller till årliga temperatursvängningar. Termoperiodism förekommer hos både växter och djur; så gynnas t.ex. tomatplantans blomning och fruktsättning av växlande temperatur. Flera insekter reglerar sin vinterdvala genom termoperiodism.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar