Traditionalism

Traditionalism, strävan, bl.a. inom olika slags religiösa, politiska och kulturella riktningar, att hålla fast vid traditionen. Ordet har en vid och varierande innebörd. Traditionalism innebär att man bibehåller och medvetet väljer att följa en tidigare sed när man står inför olika alternativa handlingsmönster, detta även om seden förlorat sin relevans eller tidigare funktion. I valet mellan gammalt och nytt väljer man det gamla med hänvisning till traditionen, som alltså betraktas som normerande.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar