Traktarianism

Traktarianism är en benämning på Oxfordrörelsen p.g.a. dess skriftserie Tracts for the Times, som gavs ut 1833–41.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar