Transitivism

Transitivism är en form av jagstörning där gränsen mellan jaget och omvärlden upplevs som oskarp. Transitivism kan visa sig i att de egna tankarna inte längre känns privata utan som samtidigt tänkta av andra människor som i sin tur kan påverka egna tankar, känslor och handlingar. Transitivism har uppfattats som en grundläggande störning vid schizofreni.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar