Tribalism

Tribalism avser en befolknings sociala och politiska identifikation i enlighet med stamtillhörigheten. Termen användes främst beträffande invånarna i de framväxande storstäderna i Afrikas postkoloniala stater på 1960- och 70-talen. Begreppet hade en negativ innebörd eftersom det antydde en reaktion mot moderniseringen: att man föll tillbaka i gamla, mer primitiva organisationsformer.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar