Truism

En truism är ett uttalande som är självklart. Det är vanligt i politiska uttalanden, exempelvis "På Madagaskar lever endast hälften av befolkningen längre än medianlivslängden".

En bevingad truism är "ju enklare ju simplare" från Johan Henric Kellgrens dikt Dumboms lefverne (1791).

Kategori: 

Lägg till ny kommentar