Ultramontanism

Ultramontanism, särskilt under 1800-talet brukad benämning på strävanden att utsträcka påvens makt utanför Italien (jämför med papalism). Som höjdpunkten i sådana strävanden brukar man ange Första Vatikankonciliets läror om påvens ofelbarhet och universalepiskopat.

Lägg till ny kommentar