Universalierealism

Universalierealism eller begreppsrealism, den särskilt under medeltiden företrädda åsikten att de s.k. universalia eller allmänorden ("människa", "djur", "god" etc.) svarar mot separat existerande (reella) entiteter. Universalierealismen har sina rötter i Platons idélära men var i en speciell variant också en grundsten i Aristoteles filosofi.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar