Universalism

Universalismen är ett filosofiskt och teologiskt begrepp som vissa idéer har universell tillämpning eller tillämplighet. Ett grupp som kallar sig universalister kan betona universella principer som finns i det flesta religioner och accepterar andra på ett inkluderande sätt. Den är centrerat på tron på en universell försoning mellan mänskligheten och det gudomliga. Inslag av universalism återfinns inom flera världsreligioner, bl.a. kristendom, islam, bahai, hinduism, buddhism. Exempelvis hävdar vissa former av Abrahamitiska religioner det universella värdet av deras lära och moraliska principer och att "känna sig inkluderade".

Den kristna universalismen är inriktad på tanken om universell försoning. Kallas också universell frälsning, vilket är en doktrin som säger att varje mänsklig själ i slutändan kommer att försonas med Gud på grund av gudomlig kärlek och barmhärtighet. En tro på en grundläggande sanning är en annan viktig grund i universalismen. Den levande sanningen ses som mer långtgående än de nationella, kulturella eller religiösa gränserna eller tolkningarna av den enda sanningen.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.