Värderelativism

Värderelativism är en teori som hävdar att värdeomdömen endast har lokal eller begränsad giltighet, t.ex. så att de kan vara giltiga för vissa personer (eller kulturer) men inte för andra.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar