Boparasitism

Boparasitism, fortplantningsstrategi som innebär att en djurart utnyttjar en annan art och en annan arts bo för utveckling och uppfödning av sin avkomma. Arten kan aktivt söka upp värdartens bo och lägga sina ägg där. Bland arter som parasiterar i myrbon förekommer det också att myrorna själva bär hem parasiten som larv. Larven utsöndrar för myrorna välsmakande ämnen och betraktas därför som en välkommen gäst i myrboet. Gästen gör dock skada i boet genom att den äter av myrornas ägg och larver. Bland insekter som använder denna strategi kan nämnas svartfläckig blåvinge och vissa skalbaggar.

Boparasitism förekommer t.ex. hos fåglar, se häckningsparasitism. Bland sociala insekter förekommer att olika arter parasiterar på varandra.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.