Caesareopapism

caesareopapism, "kejsarpåvedöme", vanlig beteckning för den kyrkliga situationen i Bysantinska riket och senare i Ryssland, där kejsaren (med vissa restriktioner) utövade den högsta kyrkliga makten.

Lägg till ny kommentar