Cartesianism

Cartesianism, benämning på idéer och filosofiska läror som uppstod i René Descartes (Cartesius) efterföljd. I 1600-talets cartesianism kan tre aspekter urskiljas.

Som universitetsfilosofi trängde cartesianismen under delvis hårt motstånd in vid universiteten i Nederländerna, Tyskland och Skandinavien och blev där det första slagkraftiga alternativet till aristotelismen.

Som populärfilosofi hölls i Frankrike cartesianismen tills vidare utanför universiteten, men cartesianska teman och en cartesiansk intellektuell stil spred sig i såväl mondäna kretsar (Fontenelle) som religiösa (Antoine Arnauld).

Inom den fackfilosofiska diskussionen av de teman Descartes dragit upp framstod som en huvudfråga hur själen och kroppen kunde påverka varandra, när de enligt Descartes var helt skilda substanser. Enligt den ockasionalistiska lösningen föreligger ingen inbördes påverkan, utan Gud låter en viljeakt hos själen följas av en rörelse hos kroppen. Likaså låter han själen motta en förnimmelse varje gång ett sinnesorgan träffas av ett intryck.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.